O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna

   Klauzula Informacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoa podstawowa

   Szkoa przysposabiajca
      do pracy


   wietlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniw

   Nasze prace

   Aktualnoci

   Galeria zdj

   Dni wolne - 2018/2019

   Druyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamwienia Publiczne

   BIP

SZKOA PRZYSPOSABIAJCA do PRACY Nr 7

Do szkoy przysposabiajcej do pracy uczszczaj uczniowie, ktrzy ukoczyli gimnazjum, nie duej ni do ukoczenia 24 roku ycia.
Jest to szkoa ponadgimnazjalna, ktra utrwala i poszerza zakres posiadanej wiedzy oglnej oraz pozwala nabywa nowe umiejtnoci. Du wag kadzie si na przysposobienie do pracy, realizowane w odpowiednich pracowniach: bukieciarstwa, gospodarstwa domowego, drewna, tkactwa i szycia. Dodatkowo modzie ma moliwo zapoznania si z elementami ogrodnictwa, prac porzdkowych oraz wykonywania elementw pamitkarskich.

Nabyte umiejtnoci uczniowie wykorzystuj do tworzenia rnorodnych kompozycji kwiatowych, stroikw witecznych, naprawy wasnej odziey, tkania makatek, przygotowania prostych posikw, robienia prostych przetworw, prasowania, prania rcznego i w pralce, drobnych napraw stolarskich, tworzenia przedmiotw z drewna i metalu, a take do pielgnacji i hodowli rolin, zagospodarowywania terenu wok Orodka i prowadzenia sezonowych prac porzdkowych.
Podczas tych zaj uczniowie zapoznaj si z rol pracownika oraz przygotowuj do podjcia wspomaganej pracy na okrelonym stanowisku w zakadzie pracy chronionej.

W naszej szkole w procesie ksztacenia uczniw wyodrbnia si nastpujce zajcia:

  • Funkcjonowanie osobiste i spoeczne
  • Przysposobienie do pracy
  • Zajcia sportowe
  • Zajcia ksztatujce kreatywno
  • Wychowanie fizyczne
  • Zajcia rewalidacyjne
  • Religia