O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna

   Klauzula Informacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoa podstawowa

   Szkoa przysposabiajca
      do pracy


   wietlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniw

   Nasze prace

   Aktualnoci

   Galeria zdj

   Dni wolne - 2018/2019

   Druyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamwienia Publiczne

   BIP

SZKOA PODSTAWOWA SPECJALNA Nr 251

Do Szkoy Podstawowej uczszczaj dzieci od 7 do 18 roku ycia. Edukacja podzielona jest na dwa etapy: ksztacenie zintegrowane, ktre obejmuje pierwsze trzy lata nauki oraz ksztacenie przedmiotowe obejmujce kolejne pi lat.

W pierwszym etapie nauczania dzieci nabywaj umiejtnoci z zakresu samoobsugi, komunikowania si, pracy w grupie, podstawowych technik szkolnych, oraz poznaj Orodek, jego otoczenie, kolegw i pracownikw. Podczas nauczania przedmiotowego uczniowie pracuj ju z wieloma nauczycielami rozwijajc swoje umiejtnoci z zakresu funkcjonowania w rodowisku, muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego.
W ramach zaj rewalidacyjnych, dzieci uczszczaj na logopedi, gimnastyk korekcyjn, muzyczno-ruchowe oraz inne dostosowane do potrzeb dzieci.
W szkole podstawowej w najmodszych oddziaach oraz w uzasadnionych przypadkach w klasach 4-6 zatrudnia si pomoc nauczyciela tak, aby opieka nad najmodszymi i mniej sprawnymi uczniami moga by jak najlepsza i bardziej wszechstronna.