O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna

   Klauzula Informacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoa podstawowa

   Szkoa przysposabiajca
      do pracy


   wietlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniw

   Nasze prace

   Aktualnoci

   Galeria zdj

   Dni wolne - 2018/2019

   Druyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamwienia Publiczne

   BIP

wietlica jest przeznaczona dla dzieci rodzicw pracujcych, ktrzy nie mog odbiera swoich pociech zaraz po zajciach szkolnych. Jest ona czynna od godz. 7.30 do godz. 8.30 rano oraz od godz. 12.00 do godz. 17 po poudniu.
W wietlicy prowadzone s zajcia sprzyjajce rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb psychicznych i fizycznych, tj. zajcia relaksacyjne, muzyczne, ruchowe, plastyczne i sportowe.

wietlica wyposaona jest w sprzt TV, komputer, gry i zabawy dydaktyczne.

Ponadto dzieci maj moliwo spoycia obiadu. Du wag kadzie si rwnie na samodzielno dzieci.

Z ycia wietlicy - tak pracujemy i bawimy si