O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna

   Klauzula Informacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoa podstawowa

   Szkoa przysposabiajca
      do pracy


   wietlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniw

   Nasze prace

   Aktualnoci

   Galeria zdj

   Dni wolne - 2018/2019

   Druyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamwienia Publiczne

   BIP

W naszym Orodku szczeglnie dbamy o umiejtno komunikowania si, rozwj intelektualny, emocjonalny i fizyczny. Uczniowie uczestnicz w zajciach rewalidacyjnych tj.

W 1993 roku przy SOSW Nr 12 powsta Klub Sportowy Olimpiad Specjalnych "Beska", ktry w 1998r. zosta przeksztacony w Sekcj Sportow Olimpiad Specjalnych "Muszelka", gdzie dzieci i modzie trenuj nastpujce dyscypliny: badminton, bowling w krgielni, lekk atletyk i aktywno motoryczn dla osb ze sprzeniami, ywiarstwo na Towarze, jazd na rolkach, koszykwk oraz pik non. Nasze dzieci zdobywaj liczne nagrody i medale na zawodach sportowych w kraju i zagranic.

W Orodku dziaa te teatrzyk "MIM i Spka" W przedstawieniach bior udzia dzieci, bez wzgldu na stopie niepenosprawnoci. Dzieci ucz si poczucia pewnoci siebie, rozwijaj swoj mow, pami, a take poczucie rytmu i such muzyczny. Teatrzyk wystawia swoje przedstawienia na uroczystociach szkolnych oraz podczas Przegldw Twrczoci Osb Niepenosprawnych.

Orodek posiada doskonale wyposaone sale: rehabilitacyjn, muzyczn, logopedyczn oraz pracownie: bukieciarstwa, plastyczne, gospodarstwa domowego i tkactwa.

Uczniowie w biecym roku maj szans uczestniczy w dodatkowych zajciach z bukieciarstwa i taca na rolkach.

W placwce powstaa druyna harcerska Nieprzetartego Szlaku "te Pira" oraz gromada zuchowa "Wesoe Krasnoludki". Wychowankowie maj moliwo uczestniczenia w cotygodniowych zbirkach, biwakach, rajdach, piknikach i innych imprezach organizowanych przez Hufiec.

W ramach godzin miejskich dzieci i modzie mog rozwija swoje zainteresowania uczestniczc m.in. w zajciach plastycznych, technicznych, ruchowych, muzycznych, edukacji matematycznej oraz edukacji ekologicznej.
Nasze dzieci bior take aktywny udzia w yciu kulturalnym stolicy, chodzimy do kin, na spektakle teatralne, na wystawy plastyczne, do ZOO oraz na koncerty muzyczne.