O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna

   Klauzula Informacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoa podstawowa

   Szkoa przysposabiajca
      do pracy


   wietlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1



   Wczesne wspomaganie



   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniw

   Nasze prace

   Aktualnoci

   Galeria zdj

   Dni wolne - 2018/2019

   Druyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamwienia Publiczne

   BIP

Internat jest czci integraln Orodka. Zapewnia caodobow, fachow opiek od poniedziaku do pitku oraz pene wyywienie.
Do internatu przyjmowani s chopcy i dziewczynki upoledzeni umysowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
W internacie funkcjonuj aktualnie 4 grupy wychowawcze. Kada grupa posiada wietlic wyposaon w sprzt audiowizualny, komputer oraz sale sypialne i azienk. Grupa liczy od 6 do 8 osb.

Z wychowankami pracuje wykwalifikowana kadra, posiadajca wysze wyksztacenie w zakresie oligofrenopedagogiki. Stwarzamy dzieciom yczliw, domow atmosfer. Oferujemy ciekawe formy spdzania wolnego czasu. Umoliwiamy wychowankom uczestniczenie w licznych imprezach kulturalnych (kina, teatry, muzea, koncerty). Organizujemy wycieczki poza teren Orodka. Kadziemy nacisk na uspoecznienie podopiecznych, wyuczenie i doskonalenie czynnoci samoobsugowych. Zwracamy uwag na bezpieczestwo poruszania si po miecie oraz bepieczestwo w rodkach komunikacji miejskiej podczas licznych spacerw i wycieczek. Na terenie internatu organizujemy imprezy okolicznociowe i dyskoteki dla naszych dzieci. Umoliwiamy rozwijanie zainteresowa muzycznych, plastycznych i sportowych.

W ramach organizacji czasu wolnego w internacie wychowankowie mog uczestniczy w zbirkach harcerskich druyny Nieprzetartego Szlaku "te Pira".