O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna

   Klauzula Informacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoa podstawowa

   Szkoa przysposabiajca
      do pracy


   wietlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniw

   Nasze prace

   Aktualnoci

   Galeria zdj

   Dni wolne - 2018/2019

   Druyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamwienia Publiczne

   BIP

Zaczo si ponad 50 lat temu...

W 1965 r. rozpoczto budow Szkoy Podstawowej. Budynek zosta przekazany do uytku 1 wrzenia 1966 r., natomiast internat nieco pniej. Nauk w szkole rozpoczo 200 uczniw, w internacie zamieszkao 125 wychowankw. We wrzeniu 1966 r. powoano Zakad Wychowawczy Nr 12, w ktrego skad wchodziy szkoa i internat.

W nowym budynku szkolnym znajdowao si 11 sal klasowych, 4 pracownie (gospodarstwa domowego, obrbki drewna i metalu, szycia oraz techniki rne), sala gimnastyczna, wietlica i biblioteka.

W zakadzie zatrudniono wysoko wykwalifikowan kadr pedagogiczn. Organizowano wiele wycieczek, obozw sportowych, rajdw harcerskich. Wychowankowie brali udzia w rnorodnych imprezach kulturalnych, artystycznych, konkursach. Zajmowali tam czoowe miejsca i zdobywali wiele nagrd.

Placwk opiekowaa si Spdzielnia Inwalidw "wit" i Zakad Stolarki Budowlanej. Uczniowie klasy zawodowej odbywali tam praktyki.
Pierwszym dyrektorem zakadu by Roman Przybyowicz (do 1974 r.), nastpnie Anna Szuniewicz (1974-1976), Mieczysaw Poatyski (1976-1978), Jan Strzegowski ( 1978-1998). Obecnie dyrektorem Orodka jest mgr Jolanta Krzepicka (od 1998 r.), wicedyrektorem - mgr Krystyna Lehnert, kierownikiem wietlicy - mgr Arletta Romaniuk.

Na przeomie lat 70. i 80. nastpowaa zmiana charakteru placwki. Zaczto przyjmowa dzieci gbiej niepenosprawne intelektualnie. W szkole powstaa " klasa ycia", a w internacie - odpowiednia grupa. Edukacj koczyli uczniowie lekko niepenosprawni intelektualnie.

W 1981r. placwka zmienia nazw na Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12.

W 2008 r. SOSW Nr 12 zosta przeksztacony w Zesp Placwek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych Nr 1 , w ktrego skad wchodz: SOSW Nr 12, ORW Nr 1 i Wczesne wspomaganie. Placwka obejmuje swoj opiek dzieci i modzie niepenosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym , znacznym i gbokim.