O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna

   Klauzula Informacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoa podstawowa

   Szkoa przysposabiajca
      do pracy


   wietlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniw

   Nasze prace

   Aktualnoci

   Galeria zdj

   Dni wolne - 2018/2019

   Druyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamwienia Publiczne

   BIP

Druyna harcerska Nieprzetartego Szlaku WDH 421 te Pira zostaa utworzona w naszej placwce w 2008 roku. W zbirkach uczestnicz wychowankowie internatu. Celem dziaalnoci naszej druyny jest rozwijanie zainteresowa dzieci, pokazanie im, jak w sposb twrczy mona spdza wolny czas biorc udzia w cotygodniowych zbirkach oraz uczestniczc w imprezach zorganizowanych przez Hufiec Praga Poudnie i integrujc si z innymi rodowiskami harcerskimi z Warszawy i okolic. Dzieci maja szans uczestniczy w rnych formach ycia spoecznego i kulturalnego. Celem naszych spotka jest wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowa oraz osigniecie pewnego zasobu podstawowych umiejtnoci z rnych dziedzin potrzebnych w codziennym yciu, przydatnych spoecznie i wszechstronnie wspierajcych rozwj modego czowieka. Zbirki to rwnie czas zabaw, gier, wsplnego piewania piosenek, aktywne spdzanie wolnego czasu. CZUWAJ !