O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna

   Klauzula Informacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoa podstawowa

   Szkoa przysposabiajca
      do pracy


   wietlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniw

   Nasze prace

   Aktualnoci

   Galeria zdj

   Dni wolne - 2018/2019

   Druyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamwienia Publiczne

   BIP

Rok szkolny 2018-2019

 • 5 czerwca o godz. 16:30 odbdzie sie zebranie z rodzicami. Serdecznie zapraszamy.
 • 29 marca o godz. 16:30 odbdzie sie zebranie z rodzicami. Serdecznie zapraszamy.
 • W dniu 9 listopada zespoy ORW witoway 100 - lecie Odzyskania Niepodlegoci przez Polsk. Nasze obchody rozpoczlimy o godzinie 11.11, piewajc hymn w ramach akcji "Rekord dla Niepodlegej". Nastpnie przypomnielimy sobie symbole narodowe, ogldajc film "Polak May". Na dowd naszej radoci z wolnej Polski wrzucalimy do skrzynki biao - czerwone serduszka. Niezwykle wzruszajca bya chwila, kiedy wsplnie stworzylimy flag i suchalimy piosenki o biao - czerwonym sercu i mioci do Polski. Na koniec zgromadzilimy si wok ogniska i piewalimy pieni z okresu walki o niepodlego. Byo piknie i dostojnie. Dzikujemy rodzicom za przygotowanie strojw galowych.
 • W dniu 25 padziernika w Centrum Hulakula w Warszawie odby si XIII Mazowiecki Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych. Nasz szko reprezentowao 10 uczniw. Rywalizacja sportowa i ogromne zaangaowanie zawodnikw zaowocowao zdobyciem 2 zotych, 3 srebrnych oraz 3 brzowych medali. Gratulujemy sportowego sukcesu!!!
 • 19 padziernika uczniowie naszego Orodka uczestniczyli w spacerze "Nasza Niepodlega" organizowanym przez Warszawskie Stowarzyszenie Przewodnikw "Zota Kaczka". Po Parku Ujazdowskim i azienkach Krlewskich oprowadzaa ich pani Monika ubrana w strj sprzed stu lat. Modzie usyszaa wiele o polskich bohaterach i literatach walczcych o niepodlego.
 • 12 padziernika o godzinie 10:30 odbdzie si akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pasowanie na ucznia i wychowanka.
 • 9 padziernika o godzinie 9:00 na Placu Krasiskich przy Pomniku Powstania Warszawskiego odbdzie si uroczysta inauguracja roku harcerskiego.
 • Jak co roku we wrzeniu odby si Piknik Jesienny. Dzieci uczestniczyy w warsztatach plastycznych i kulinarnych. Na naszym Pikniku przygotowane byy liczne konkurencje sportowe, w ktrych uczestniczyy wszystkie dzieci. Piknik by okazj do zintegrowania caej spoecznoci szkolnej.
 • 14 wrzenia o godz. 16:30 odbdzie sie zebranie z rodzicami. Serdecznie zapraszamy.
 • Rok szkolny 2017-2018

 • 30 sierpnia 2018r. o godzinie 14:00 odbdzie si Rada Pedagogiczna.
 • Zapisy do akcji Lato w Miecie 2018 prowadzone bd przy wsparciu elektronicznego systemu zgosze, ktry od 17 maja 2018 r. od godziny 12.00 dostpny bdzie pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl Rodzice dzieci zainteresowanych programem loguj si w systemie. Loginem jest pesel dziecka, haso naley utworzy samodzielnie. Wicej informacji znajdziecie Pastwo na stronie Biura Edukacji link
 • 25 maja o godz 10:30 serdecznie zapraszamy wszystkie Mamy na wystp artystyczny z okazji Dnia Matki
 • 18 maja 2018r. o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Zapraszamy.
 • Dyrekcja ZPSWR Nr 1 ogasza nabr dzieci do klasy pierwszej szkoy podstawowej na rok szkolny 2018/2019. Rodzicw i prawnych opiekunw prosimy o skadanie do sekretariatu lub przesanie na adres e-mail podania o przyjcie do szkoy oraz orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie ksztacenia specjalnego. W przypadku oczekiwania na wydanie orzeczenia na pocztek wystarczy podanie i zawiadczenie z poradni. Wszystkich zainteresowanych rodzicw i opiekunw serdecznie zapraszamy do odwiedwiedzenia naszej placwki. Wszelkie informacje uzyskaj Pastwo w sekretariacie szkoy od poniedziaku do pitku w godzinach 7:00 - 15:00 lub pod telefonem (22)848 55 30 lub 517 330 320.
 • 23 lutego o godz. 16:30 odbdzie sie zebranie z rodzicami. Serdecznie zapraszamy.
 • W drugim tygodniu uczestnicy akcji "Zima w Miecie" byli na wycieczce w Pizzerii Dominos - przygotowywali sami pizz. W placwce odbyway si zajcia kulinarne - saatka warzywna , ciasto marchewkowe. Organizowane byy rwnie zajcia plastyczne. Na zakoczenie akcji "Zima w Miecie" by catering - kanapki.
 • Z ogromnym alem i smutkiem przyjlimy wiadomo o mierci Pani Haliny Haasowskiej, ktra odesza w dniu 19 stycznia 2018 roku. egnamy wspaniaego nauczyciela oddanego dzieciom i modziey niepenosprawnej intelektualnie. Ostatnie poegnanie odbdzie si w dniu 26 stycznia o godzinie 12- tej na Cmentarzu Powzkowskim. Dyrekcja i pracownicy ZPSWR nr 1 Warszawa Beska 5
 • Akcja "Zima w Miecie" w naszej placwce trwa od 15 do 26 stycznia 2018 r. W pierwszym tygodniu wychowankowie spdzali czas aktywnie. Odbyy si zajcia kulinarne, podczas ktrych uczestnicy poznawali zasady zdrowego ywienia, zajcia sportowo - rekreacyjne. Byli w Narodowym Centrum pienidza, gdzie zapoznali si z histori pienidza, zwiedzili skarbiec. Odbyy si warsztaty prowadzone przez pracownikw SANEPIDU na temat bezpieczestwa podczas ferii.
 • 19 grudnia 2017r. o godzinie 11:00 odbdzie si uroczyste spotkanie wigilijne.
 • 18 grudnia uczniowie z klas przysposabiajcych do pracy (kl.IIAp i IIBp) byli w Akademii papug w Warszawie z wychowawcami klas oraz rodzicami uczniw. Mieli moliwo obserwowania zachowania si papug w naturalnym ich rodowisku stworzonym przez czowieka. Uczniowie obcowali bezporednio z papugami, mieli moliwo karmienia ich.
 • Dnia 13.12.2017r.w naszej szkole odby si apel podsumowujcy imprez sportow oraz podkrelono ogromne zaangaowanie dzieci i modziey w aktywno fizyczn. Pani Dyrektor pogratulowaa wszystkim uczniom i wrczya okolicznociowe dyplomy.
 • Nasi uczniowie w ramach Programu Szkoa Promujca Zdrowie w dniu 11.12.2017r. uczestniczyli w imprezie sportowej w Hali KOO organizowanej przez Fundacj Gra Spokoju. Dzieci i modzie startowaa w konkurencjach nawizujcych do piki nonej prowadzonych przez studentw z AWF Warszawa. Gry i zabawy sportowe sprawiy uczestnikom wiele radoci i wzbudziy wiele pozytywnych emocji. Na zakoczenie wrczono kademu medal i nagrod rzeczow.
 • 6 grudnia 2017r. druyna harcerska "te pira" reprezentowaa nasz placwk w II Harcerskim Przegldzie Kold i Pastoraek. Podczas wystpu harcerze i uczniowie zaprezentowali kold i pastorak, a take podziwiali inne rodowiska harcerskie. Na koniec uczestnikw Przegldu odwiedzi wity Mikoaj ze wspaniaymi prezentami.
 • W dniu 23 listopada 2017 roku odby si XII Mazowiecki Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych w Warszawie. Nasi zawodnicy zdobyli dwa zote medale, dwa srebrne i trzy brzowe. Brawo!
 • 17 listopada o godz. 16:30 odbdzie sie zebranie z rodzicami. Podczas spotkania bd Pastwo mogli obejrze prezentacj pt. "W wiecie zmysw - moliwoci stymulacji sensorycznej dziecka w warunkach domowych." Serdecznie zapraszamy
 • W dniu 19 padziernika 2017 roku odby si XI Mazowiecki Turniej w Badmintona Olimpiad Specjalnych w Kozienicach. Nasi zawodnicy zdobyli 1 zoty i 1 srebrny medal.
 • 13 padziernika 2017 roku odbdzie si akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pasowanie na ucznia i wychowanka.
 • W dniach od 2 padziernika do 6 padziernika w naszej placwce zorganizowany by piknik jesienny, w ktrym uczestniczyli uczniowie, zapoznawali si z darami jesieni, wykonywali prace plastyczne, rozwizywali krzywki.
 • W dniu 30 wrzenia 2017 r. na terenie AWF w Warszawie odby si III Mazowiecki Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych. Nasz szko reprezentowao dwch uczniw, ktrzy startowali na dystansie 500 m. Przeycia byy ogromne i radoci mnstwo. Mateusz zdoby srebrny medal a Pawe brzowy. GRATULUJEMY!!!
 • Lista programw dopuszczonych do uytku szkolnego na podstawie uchway Nr 13/2017 z dnia 31 sierpnia 2017
 • Olimpiady Specjalne Polska zapraszaj na Piknik Rodzinny oraz zawody kolarskie. W dniu 30.09.2017 r. sobota w godz. 10.00 - 14.00 teren AWF Warszawa ul. Marymoncka 34 . Zapewniamy mnstwo atrakcji i dobr zabaw!!! Naley zabra ze sob swj rower. Do zobaczenia.
 • 15 wrzenia 2017r. o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Zapraszamy.
 • List Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej.
 • 4 wrzenia 2017 o godz. 8:30 rozpoczn si pierwsze zajcia dydaktyczne w nowym roku szkolnym 2017/2018. Zapraszamy wszystkich uczniw i wychowankw.
 • Rok szkolny 2016-2017

 • W terminie 26.06 - 28.07.2017 w godzianch 7.30 - 17.00 w naszej Placwce zorganizowany bdzie punkt dzienny akcji "Lato w miecie." Zapraszamy !
 • Mamy 50 lat!!!
  17 maja br. w Zespole Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1 w Warszawie przy ul. Beskiej 5 odbyy si uroczystoci z okazji jubileuszu 50-lecia. Udzia wzili obecni wychowankowie i absolwenci placwki wraz z rodzicami, opiekunami, emerytowani pracownicy placwki przedstawiciele wadz samorzdowych i owiatowych. Gocilimy rwnie dyrektorw zaprzyjanionych DPS-w, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz przedszkoli i szk specjalnych. Listy gratulacyjne nadesali m.in. wicemarszaek Sejmu Magorzata Kidawa-Boska, rzecznik praw obywatelskich Artur Bodnar i rzecznik praw dziecka Marek Michalak.
  Dyrektor placwki Jolanta Krzepicka podkrelia, e ZPSWR Nr 1 jest jedyn tego typu placwk w stolicy. Zwrcia uwag na potrzeb zapewnienia wsparcia ze strony pastwa dzieciom niepenosprawnym, ich rodzicom i opiekunom. Prezentujc zmiany wprowadzone w placwce w cigu pwiecza jej istnienia, zaznaczya, e jubileusz 50-lecia jest nie tylko okazj do podsumowania dotychczasowego dorobku, lecz take spojrzenia w przyszo. "Czeka nas zapewne wiele wyzwa zwizanych z problemami osb z niepenosprawnociami" - mwia szefowa ZPSWR. Zadeklarowaa, e dyrekcja i nauczyciele bd podejmowa dziaania na rzecz ich rozwizania. "W tych dziaaniach umiech i blask oczu naszych wychowankw, ktry czsto zastpuje jzyk najbieglejszy w sowa, bdzie dla nas najwiksz satysfakcj" - zapewnia. Przewodniczcy Rady Rodzicw Jacek Zalewski podzikowa za wsparcie jakiego placwka udziela swoim wychowankom, ich rodzicom i opiekunom.
  Uroczystoci uwietniy m.in. wystpy dziaajcej w placwce grupy teatralnej "Mim i Spka", Teatru Dziecicego, Pracowni Wokalnej, Studia i Pracowni Tanecznej prowadzone m.in. przez wokalist i aktora ukasza Rynkowskiego oraz tancerk i choreografa Paulin Jwick. Straacy z OSP Chojnw prezentowali dziaanie wozu straackiego, a policjanci z Wydziau Ruchu Drogowego Komendy Stoecznej Policji - funkcjonowanie radiowozu i motocykla. Byy rwnie inne atrakcje. Uczestnicy uroczystoci mieli okazj m.in. do skosztowania wspaniaego tortu podarowanego przez Hotel Regent Warsaw. Imprez prowadzi znany dziennikarz TVP Mariusz Pietrasik.
 • Dyrektor, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Zespou Placwek Szkolno Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1 informuj, e 17 maja 2017r. o godzinie 11.00 w Warszawie, ul. Beska 5 bdziemy witowa Jubileusz 50-lecia Placwki.
 • 19 maja 2017r. o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Zapraszamy.
 • Dyrekcja ZPSWR Nr 1 ogasza nabr dzieci do klasy pierwszej szkoy podstawowej na rok szkolny 2017/2018. Rodzicw i prawnych opiekunw prosimy o skadanie do sekretariatu lub przesanie na adres e-mail podania o przyjcie do szkoy oraz orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie ksztacenia specjalnego. W przypadku oczekiwania na wydanie orzeczenia na pocztek wystarczy podanie i zawiadczenie z poradni. Wszystkich zainteresowanych rodzicw i opiekunw serdecznie zapraszamy do odwiedwiedzenia naszej placwki. Wszelkie informacje uzyskaj Pastwo w sekretariacie szkoy od poniedziaku do pitku w godzinach 7:00 - 15:00 lub pod telefonem (22)848 55 30 lub 517 330 320.
 • List Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej.
 • W terminie 13.02 - 24.02.2017r. w godzinach 7:30 - 17:00 nasza placwka organizuje dzienny punkt akcji "Zima w miecie". Zapraszamy.
 • 3 lutego 2017r. o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Zapraszamy.
 • 19 stycznia o godzinie 18:30 odbdzie si zabawa karnawaowa organizowana przez harcerzy druyny te Pira.
 • 11 stycznia o godzinie 11:00 odbdzie si szkolny bal karnawaowy.
 • 21 grudnia 2016r. o godzinie 11:00 odbdzie si uroczyste spotknie wigilijne. Zapraszamy.
 • 1 grudnia na zbirce harcerze spotkali si podczas wieczoru magii i wrb. Odwiedzia nas druynowa Maria, zwizana ze szczepem harcerzy z ssiedniej szkoy. Zgodnie z tradycj andrzejkow harcerze wraz z naszym gociem brali udzia we wrbach, przepowiedniach i zabawach. piewalimy harcerskie piosenki, taczylimy i suchalimy opowieci druynowej Marii o jej pracy z harcerzami. Udany wieczr zaowocowa obietnic kolejnego spotkania podczas koldowania z gitar .
 • 1 grudnia odbyy si zajcia przeprowadzone dla kl. Ig i II przez ekologa p. Adama z cyklu spotka "Edukacja globalna dla najmodszych". Zajcia odbywaj si w ramach projektu ekologicznego przy wsppracy z Orodkiem Dziaa Ekologicznych "rdo".
 • 25 listopada 2016r. o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Zapraszamy.
 • 23 listopada 2016 roku nasi uczniowie wzili udzia w XI Mazowieckim Turnieju Bowlingowym Olimpiad Specjalnych w Warszawie. Zdobyli cztery medale: 2 zote, 1 srebrny, 1 brazowy. Zdjcia w zaczeniu.
 • 14 padziernika 2016r. o godzinie 11:00 odbdzie si uroczysto z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz lubowanie i pasowanie na ucznia i wychowanka
 • 13 padziernika 2016r. odby si X Mazowiecki Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych w Kozienicach. Nasi uczniowie zdobyli 3 zote medale. Gratulujemy ! Zdjcia w zaczeniu.
 • 3.10.2016r. uczniowie klas przysposabiajcych do pracy uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Kolejnictwa, zwiedzali eksponaty transportu kolejowego, poznawali histori kolejnictwa polskiego.
 • 26.09 - 3.10.2016 jak co roku odby si Piknik Jesienny. Przeprowadzilimy zajcia kulinarne, robilimy sok z jabek, placki ziemniaczane i racuchy oraz ciasto marchewkowe. Taczylimy i piewalimy, rozwizywalimy krzywk. Byo wesoo a przez ten tydzie dopisaa nam pikna pogoda.
 • W dniu 29.09 br odby si XI Mazowiecki Mityng Wrotkarski Olimpiad Specjalnych w Warszawie na Torze Stegny. Nasi uczniowie zdobyli 8 medali. Zdjcia w zaczeniu.
 • Bardzo si cieszymy z powrotu do szkoy. Jednoczenie, z ogromn radoci wspominamy czas spdzony w ramach akcji "Lato w miecie". Nie zapomnimy licznych wycieczek do muzew i lekcji edukacyjnych. Dziki zajciom powicanym historii parkw warszawskich i Starego Miasta, mielimy okazj podziwia pomniki i poznawa architektur naszej stolicy. Pogoda nam sprzyjaa, wic moglimy plaowa nad Wis, pywa promem, obserwowa zachowania zwierzt w ZOO. Na terenie naszej szkoy mamy ogromny plac zabaw i fontann, gdzie bardzo mio spdzalimy czas na zabawach muzyczno-ruchowych, zajciach sportowych, kreatywnych i plastycznych. Szczeglnie utkwia nam w pamici wizyta studyjna goci z Japonii oraz spotkanie z grup modziey z Ukrainy w ramach DM. W ten sposb moglimy zaakcentowa nasz udzia w tym wielkim wydarzeniu! To byo naprawd udane lato. Lato w miecie!!
 • 16 wrzenia 2016r. o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Zapraszamy.
 • 1 wrzenia 2016 o godz. 8:30 rozpoczn si pierwsze zajcia dydaktyczne w nowym roku szkolnym 2016/2017. Zapraszamy wszystkich uczniw i wychowankw.
 • W czerwcu w naszej placwce, odbyo si uroczyste zakoczenie projektu "Pomoc rado niesie", realizowanego wsplnie z Aresztem ledczym w Warszawie - Biaoce. W najnowszym numerze dwumiesicznika kulturalno - penitencjarnego "Gos Biaoki", mona przeczyta informacj o tym wydarzeniu. Serdecznie zapraszamy do lektury!
 • Rok szkolny 2015-2016

 • W terminie 27.06 - 29.07.2016 w godzianch 7.30 - 17.00 w naszej Placwce zorganizowany bdzie punkt dzienny akcji "Lato w miecie." Zapraszamy !
 • 24 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 odbdzie si uroczyste zakoczenie roku szkolnego dla uczniw szkoy podstawowej, gimnazjum i przysposabiajcej do pracy. Zapraszamy.
 • 24 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 odbdzie si uroczyste zakoczenie roku szkolnego dla wychowankw Orodka Rewalidacyjno Wychowawczego. Zapraszamy.
 • 23 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 serdecznie zapraszamy na akademi z okazji Dnia Ojca.
 • 14 czerwca 2016 r. w naszej placwce odby si fina niezwykego projektu "Pomoc rado niesie". Projekt realizowany by przy wsppracy Aresztu ledczego w Warszawie - Biaoce. Gwnym celem programu byo uwraliwianie osb osadzonych na potrzeby dzieci niepenosprawnych. Osadzeni za wykonali dla naszych uczniw i wychowankw pomoce terapeutyczne w postaci tablic manipulacyjnych. W czasie finau funkcjonariusze wraz z podopiecznymi Aresztu ledczego w Warszawie - Biaoce, przekazali wykonane pomoce. Wychowankowie i uczniowie odwdziczyli si wystpem artystycznym "Wakacyjne podre muzyczne" oraz wasnorcznie przygotowanymi upominkami. Spotkanie swoj obecnoci zaszczyci ks. praat dr Pawe Wojtas - naczelny kapelan wiziennictwa.
 • 9 czerwca 2016 r. w Opactwie koo Dblina odby si VIII Mazowiecki Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych. Zdobylimy medale. Zdjcia w zaczeniu.
 • Serdecznie zapraszamy wszystkie Mamy na akademi z okazji Dnia Matki, ktra odbdzie si w naszym orodku 24 maja o godz. 11.

 • 20 maja 2016r. o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Zapraszamy.
 • Dnia 20.04.2016 r. wychowankowie SOSW uczestniczyli w wycieczce do jednostki Pastwowej Stray Poarnej przy ul. Domaniewskiej. Zapoznali si z trudn prac straaka, przymierzali kombinezony i kaski, ogldali narzdzia i sprzt ganiczy. Uczyli si rozpoznawa sygnay alarmowe. Wycieczka bya bardzo ciekawa i pouczajca.
 • Dnia 19 kwietnia uczniowie z klas przysposabiajcych byli w Urzdzie Pracy, zapoznali si z procedurami podejmowania pracy po ukoczeniu szkoy.
 • Dnia 18 kwietnia odby si w naszej szkole apel z okazji Chrztu Polski.
 • Dnia 15 kwietnia uczniowie naszej placwki brali udzia w IV edycji midzyszkolnego konkursu "Muzyczny Kalejdoskop" w Zespole szk przy ul. Tarchomiskiej w Warszawie i zajli III miejsce.
 • 15 kwietnia 2016r. serdecznie zapraszamy na Dzie Otwarty dla rodzicw.
 • 22 marca 2016r. o godzinie 11:00 odbdzie si uroczyste spotkanie wielkanocne. Zapraszamy.
 • Jak co roku w naszym Orodku trwaa akcja "Zima w miecie". Swj wolny czas spdzao z nami 40 uczniw i wychowankw z naszej i zaprzyjanionych placwek. Oprcz ciekawych zaj muzycznych, plastycznych i sportowych na terenie Orodka dzieci uczestniczyy w bogatej ofercie wycieczek. Odwiedzilimy Krlikarni, wystaw klockw LEGO, Centrum Nauki Kopernik oraz zwiedzalimy Starwk z Warszawsk Syrenk i obejrzelimy spektakl "Kot w butach" w teatrze GULIWER. W drugim tygodniu trwania akcji spotkalimy si ze Stra Miejsk. Stranicy uczyli nas jak aktywnie i bezpiecznie spdza czas wolny. Ponadto zwiedzalimy warszawskie ZOO a take Muzeum Ewolucji w Paacu Kultury.
 • 25 stycznia 2016 r. uczniowie klas I i VI z wychowawczyniami zawiesili zrobiony wasnorcznie karmik w ramach realizacji zaj ekologicznych " Dbamy o ptaki zim".
 • 22 stycznia 2016 r. uczniowie klas I i VI z wychowawczyniami oraz uczniowie klas IIIg i IIp z pani katechetk wybrali si na Stare Miasto obejrze szopk ruchom.
 • W terminie 01.02 - 12.02.2016 w godzinach 7:30 - 17:00 w naszej Placwce zorgaznizowany bdzie punkt dzienny akcji "Zima w miecie". Zapraszamy
 • 21 stycznia 2016r. o godzinie 11:00 odbya si uroczysto z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • 20 stycznia 2016r. odby si I Mazowiecki Mityng w Narciarstwie Biegowym i Biegach na Rakietach nienych Olimpiad Specjalnych organizowany w Piasecznie, w ktrym udzia wzili nasi uczniowie.
 • 19 stycznia w internacie odby si bal karnawaowy. Harcerze wraz z kolegami i koleankami z wszystkich grup, pod oson wczeniej przygotowanych masek, bawili si przy rytmach ulubionej muzyki. Dzieci uczestniczyy w licznych konkursach tanecznych. Z grupy najwytrwalszych tancerzy wybrano krla i krlow balu.
 • Za oknem zima, nieg, mrz - idealna pogoda na gorc czekolad. Dziki hojnoci Pastwa Bogumiy i Radosawa Krosnowskich 18 stycznia moglimy uczestniczy w czekoladowych warsztatach. Pod opiek Pa Hanny Gilak i Elbiety Ryl wybralimy si do Pijalni Czekolady Wedel. Poczulimy si jak prawdziwi cukiernicy. Dekorowalimy torciki wedlowskie i wiemy, skd si bierze czekolada a w dowd naszych umiejtnoci kady z nas otrzyma dyplom. To by naprawd sodki pocztek nowego roku. DZIKUJEMY!!!!
 • 14 stycznia w SOSW odby si bal karnawaowy. Uczniowie przebrani byli w przerne, wielobarwne stroje. Bal wypeniony by wieloma konkursami, w ktrych uczestnicy bardzo chtnie brali udzia. Umiechy nie znikay z twarzy dzieci. Wszyscy wspaniale si bawili.
 • Wszystkiego najlepszego w Nowym 2016 Roku radoci, mioci i spenienia wszystkich marze ycz dzieci, dyrekcja i pracownicy ZPSWR Nr1
 • Zapraszamy do odwiedzania profilu naszej placwki na facebooku, gdzie na bieco publikowane s zdjcia z wydarze, w ktrych uczestnicz nasi uczniowie i wychowankowie.
 • Coroczn tradycj stao si spotkanie wigilijne uczniw i wychowankw wraz z rodzicami, opiekunami i zaproszonymi gomi. Wigilijn uczt i wsplne koldowanie uatrakcyjnia wizyta witego Mikoaja, ktry przyby do nas z workiem penym prezentw. Radoci nie byo koca, a szczery umiech goci na wszystkich twarzach.
 • Serdecznie zapraszamy na spotkanie Wigilijne, ktre odbdzie si w naszym Orodku w dniu 17 grudnia 2015r. o godz 11.
 • 15 stycznia 2016r. o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie semestralne. Serdecznie zapraszamy.
 • 5 listopada 2015r. nasi uczniowie wzili udzia w X Mazowieckim Turnieju Bowlingowym Olimpiad Specjalnych. Zawodnicy zdobyli 1 zoty medal, 3 srebrne medale i 1 czwarte miejsce. Gratulujemy. sukcesy uczniw.
 • 6 padziernika 2015r. odbya si inauguracja roku harcerskiego druyn Nieprzetartego Szlaku w Midzylesiu, w ktrej uczestniczyli nasi harcerze.
 • 27 listopada 2015r. o godzinie 16:30 zapraszamy na Dzie Otwarty dla rodzicw.
 • 14 padziernika 2015r. o godzinie 10:30 odbdzie si uroczysto z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz lubowanie i pasowanie na ucznia i wychowanka.
 • 25-27 wrzenia w Tomaszowie Lubelskim odby si VIII Oglnopolski Mityng Wrotkarski Olimpiad Specjalnych, w ktrym wzili udzia nasi uczniowie Damian Mikoajczuk i Piotr Kdra, chopcy zdobyli zote i brzowe medale indywidualne oraz 5 miejsce w sztafecie. Gratulacje!
  Zapraszamy do obejrzenia zdj w zakadce sukcesy uczniw.
 • Od 14 do 16 wrzenia 2015 r. nasza placwka gocia grup naukowcw z Uniwersytetu w Kyoto, ktrzy bior udzia w programie badawczym " KAKENII" na lata 2011-2015. Jest to program bada dzieci i modziey z niepenosprawnoci intelektualn sucy rozwizywaniu problemw edukacyjnych i socjalnych. W czasie wizyty naukowcy zwiedzili nasz placwk, obejrzeli spektakl teatralny w wykonaniu naszych uczniw i spotkali si z przewodniczcym Rady Rodzicw a jednoczenie z doradc ministra Pracy i Polityki Spoecznej - panem Jackiem Zalewskim. Gocie uczestniczyli take w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Akademii Pedagogiki Specjalnej. Podsumowaniem wizyty byo spotkanie z przedstawicielami Urzdu m.st. Warszawy midzy innymi z zastpc dyrektora Biura Edukacji Mieczysaw Nowotniak i pracownikami Wydziau Ksztacenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Podczas spotkania Dyrektor Nowotniak omwia system ksztacenie specjalnego w Warszawie, przekazaa dane statystyczne oraz przedstawia ponadstandardowe dziaania samorzdu warszawskiego na rzecz dzieci i modziey niepenosprawnych. Grupa japoskich naukowcw wysoko ocenia polskie rozwizania systemowe dotyczce osb z niepenosprawnoci intelektualn. Wielk atrakcj dla goci z Japonii byo zwiedzenie historycznej czci gmachu Stoecznego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Jezuickiej 4, w ktrym miaa siedzib Komisja Edukacji Narodowej - pierwsze w Europie Ministerstwo Edukacji. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy, na ktrej opublikowany jest artyku dotyczcy wizyty. Link do strony
 • 11 wrzenia o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Serdecznie zapraszamy.
 • 1 wrzenia 2015 o godz. 8:30 rozpoczn si pierwsze zajcia dydaktyczne w nowym roku szkolnym 2015/2016. Zapraszamy wszystkich uczniw i wychowankw.
 • Rok szkolny 2014-2015

 • 26 czerwca o godzinie 11:30 odbdzie si uroczyste zakoczenie roku szkolnego dla uczniw SOSW Nr. 12. Serdecznie zapraszamy.
 • 25 czerwca o godzinie 11:00 odbdzie si uroczyste zakoczenie roku szkolnego dla wychowankw zespow rewalidacyjno - wychowawczych. Serdecznie zapraszamy.
 • 23 czerwca o godzinie 10:30 odbdzie si uroczysto z okazji Dnia Ojca. Serdecznie zapraszamy wszystkich Tatusiw
 • 26 maja o godzinie 11:00 odbdzie si uroczysto z okazji Dnia Matki. Serdecznie zapraszamy wszystkie Mamy.
 • Zapraszamy do obejrzenia krtkiego filmu wyemitowanego w programie pt. Pod wsplnym niebem. Film przedstawia i promuje nasza placwk. Zachcamy do obserwowania naszego profilu na Facebooku, gdzie na bieco publikowane s fotorelacje z wydarze i imprez oraz aktualnoci dotyczce funkcjonowania placwki. Obejrzyj film
 • W terminie 29.06 - 07.08.2015 w godzinach 7:30 - 17:00 w naszej Placwce zorganizowany bdzie punkt dzienny akcji "Lato w miecie". Zapraszamy!
 • 13 lutego wychowankowie Orodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Nr 1 w Warszawie uczestniczyli w karnawaowym balu walentynkowym. Zabaw uwietniy wybory krla i krlowej balu. Z pomoc nauczycieli wykonywalimy tematyczne prace plastyczne. Skadamy serdeczne podzikowania Fundacji Dzielna Matka i sponsorom za przekazane na ten cel rodki. Dziki nim nasze spotkanie byo barwne i wyjtkowo atrakcyjne.
 • Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, opiekunami na Dzie Otwarty dla przyszych uczniw naszej placwki, ktry odbdzie si 20 marca w godzinach 9:00 - 19:00. W ramach Dnia Otwartego nasi gocie bd mieli moliwo obejrzenia sal lekcyjnych, gabinetw terapeutycznych, specjalistycznego wyposaenia, poznania kadry pedagogicznej i dyrekcji , zapoznania si z ofert edukacyjn. Odpowiemy na Pastwa pytania dotyczce rekrutacji do naszej placwki, stosowanych metod i form pracy z uczniem. Czekamy na wszystkich Pastwa.
 • 10 lutego harcerze druyny te Pira uczestniczyli w dyskotece karnawaowej organizowanej przez Hufiec Praga Poudnie ZHP Nieprzetartego Szlaku.
 • W tusty czwartek odbyo si kolejne spotkanie grup rewalidacyjno-wychowawczych C, D i E. Tym razem spotkanie byo okazj do przypomnienia dzieciom tradycji zwizanych z obchodami karnawau i tustym czwartkiem. Wychowankowie mieli okazj do wsplnego sodkiego poczstunku - jedzenia pysznych pczkw i faworkw, ktre w tym wyjtkowym dniu podobno nie tucz. Pniej byy wsplne plsy i tace.
 • Zebrania z rodzicami w II semestrze odbd si 20 marca i 22 maja 2015 o godz. 16:30. Zapraszamy.
 • 13 stycznia 2015 0 godzinie 10 odbyy si Jaseka i Bal karnawaowy.
 • W terminie 19.01. - 30.01. 2015 w godzinach 7:30 - 17:00 w naszej Placwce zorganizowany bdzie punkt dzienny akcji "Zima w miecie". Zapraszamy!
 • 2 grudnia 2014 odbya si impreza Mikoajkowa. Wychowankowie internatu otrzymali atrakcyjne prezenty. Wszystkim pomocnikom Mikoaja dzikujemy
 • 17 grudnia 2014 o godzinie 11:00 odbdzie si uroczyste spotkanie wigilijne.
 • 12 grudnia 2014 o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie psemestralne. Zapraszamy.
 • 14 padziernika 2014 odbdzie si uroczysto z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz lubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej.
 • 12 wrzenia 2014 o godz. 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Zapraszamy!
 • 1 wrzenia 2014 o godz. 8:30 rozpoczn si pierwsze zajcia dydaktyczne w nowym roku szkolnym 2014/2015. Zapraszamy wszystkich uczniw.
 • Rok szkolny 2013-2014

 • 27 czerwca 2014 o godzinie 11:00 odbdzie si uroczyste zakoczenie roku szkolnego. Zapraszamy!
 • W terminie 30.06 - 01.08.2014 w godzinach 7:30 - 17:00 w naszej Placwce zorganizowany bdzie punkt dzienny akcji "Lato w miecie". Zapraszamy!
 • 6 czerwca 2014 o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Zapraszamy.
 • Festiwal Teatru i Piosenki Religijnej odby si w dniu 15. maja 2014 roku w parafii M. B. Anielskiej przy ul. Modzelewskiego 98a na warszawskim Mokotowie. Inicjatorkami i organizatorkami Festiwalu byy panie Elbieta witochowska i Katarzyna Tuchowska. Festiwal odby si pod Patronatem Wydziau Duszpasterstwa Dzieci i Modziey Kurii Metropolitarnej Warszawskiej. W projekcie udzia wzili uczniowie z piciu placwek specjalnych, a take uczniowie klasy IIc ze Szkoy Podstawowej nr 330 z Klasami Integracyjnymi. Celem Festiwalu byo promowanie ZPSWR Nr 1, prezentacja twrczoci muzycznej dzieci i modziey niepenosprawnej intelektualnie, popularyzowanie kultury chrzecijaskiej, prezentacja umiejtnoci wystpujcych uczniw, jak rwnie integracja. Gocinnie wystpi pan Kamil Radzimowski muzyk, araner i kompozytor, ktry wykona swoje utwory na duduku armeskim.
 • Stowarzyszenie Dobra Wola OPP chce utworzy przy Zespole Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Beskiej 5 w Warszawie KLUB ABSOLWENTA. Zapraszamy do zapoznania si z ofert.
 • 21.03.2014 o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Zapraszamy
 • Zapraszamy zainteresowanych rodzicw z dziemi na "Dzie otwarty" w naszym orodku w dniu 20 marca o godzinie 9:30. Serdecznie zapraszamy!
 • 24 stycznia 2014 o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Zapraszamy.
 • 14 stycznia i 16 stycznia 2014 zostay zorganizowane w szkole i w internacie bale karnawaowe.
 • 14 stycznia 2014 odby si wieczr kold, wychowankowie internatu spotkali si przy choince i wsplnie piewali koldy.
 • 19 grudnia o godzinie 11:00 odbdzie si spotkanie wigilijne.
 • W naszej placwce zorganizowany bdzie Tydzie Edukacji Globalnej 18 - 22 listopada.
 • W listopadzie w internacie zostaa zorganizowana zabawa Halloween z licznymi atrakcjami, malowaniem twarzy, tacami i konkursami.
 • 23 padziernika uczniowie naszej szkoy - zawodnicy Klubu "Muszelka"wzili udzia w IX Mazowieckim Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych w Kozienicach.
 • 17 padziernika odbya si wycieczka klas VI i I gimnazjum do Manufaktury Cukierkw.
 • 22.11.2013 o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Zapraszamy
 • 14 padziernika o godzinie 11:00 odbdzie si uroczysto z okazji Dnia Edukacji Narodowej z pasowaniem pierwszoklasistw i nowych dzieci z grup rewalidacyjnych.
 • 10 padziernika harcerze druyny te Pira bd uczestniczy w uroczystej inauguracji roku harcerskiego w Helenowie.
 • 7-11 padziernika jak co roku to tydzie imprez jesiennych peen atrakcji i zabaw.
 • 3 padziernika w internacie obchodzilimy wiatowy Dzie Umiechu, zabawa obfitowaa w liczne konkursy oraz obowizkowy test smaku: zjedzenie plasterka cytryny z umiechnit mink, kady uczestnik otrzyma order umiechu.
 • 3 padziernika nasi sportowcy wzili udzia w Mazowieckim Mityngu Jazdy Szybkiej na Wrotkach Olimpiad Specjalnych w Warszawie na Torze Stegny.
 • 13.09.2013 o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Zapraszamy.
 • 2 wrzenia 2013 o godz 8.30 rozpoczn si pierwsze zajcia lekcyjne w roku szkolnym 2013/2014. Zapraszamy wszystkich uczniw.
 • Rok szkolny 2012-2013

 • Uroczysto zakoczenia roku szkolnego odbdzie si 28 czerwca 2013r. o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy.
 • 04.06.2013 nasi harcerze uczestniczyli w podsumowaniu Festiwalu Twrczoci Artystycznej druyn Nieprzetartego Szlaku, z ktrego wrcili z licznymi nagrodami i dyplomami za udzia w konkursach.
 • W czerwcu Dzie Dziecka obfitowa w liczne atrakcje, konkursy, zabawy sportowe byo malowanie twarzy oraz odwiedziy nas wesoe Clowny. Zapraszamy do galerii zdj!
 • W maju Harcerze wzili udzia w imprezie "Sport i zabawa" w Miedzeszynie
 • 24.05.2013 o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Zapraszamy.
 • Dnia 15.05.2013 r. Panie Magosia ero i Renata Wolska przeprowadziy zajcia integracyjne dla grup rewalidacyjnych pod hasem "Tczowe koo przyjani".
 • 27.04.2013 odby si ekologiczny apel - Nowe zasady segregacji mieci, byo to wydarzenie spoeczne poprzedzone seri ciekawych lekcji w gimnazjum.
 • 09.04.2013 nasi uczniowie wystpili w Teatrze Kamienica z przedstawieniem pt. "Tuwinada", w zwizku z rokiem Tuwima.
 • Prowadzimy nabr do pierwszej klasy szkoy podstawowej na rok szkolny 2013/2014. Niezbdne dokumenty to podanie o przyjcie do szkoy i orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie ksztacenia specjalnego. Wszystkich zainteresowanych rodzicw i opiekunw serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placwki.
 • 25.03.2013 w internacie odbya si impreza Powitanie wiosny. Wychowankowie wykonali Marzann, wsplnie poegnali zim i radonie przywitali Pani Wiosn
 • 21.02.2013r. odbya si konferencja podsumowujca projekt "Edukacja ku niezalenoci", w ktrym uczestniczyli nasi uczniowie z klas przysposabiajcych do pracy. Projekt trwa od 2010 roku a zakoczy si w styczniu 2013 roku.
 • 13.03.2013 R. Wolska i B. Rutkowska przeprowadziy zajcia czytelniczo - zabawowe LOKOMOTYWA dla najmodszych wychowankw internatu w ramach akcji CZYTAMY DZIECIOM - CZYTANIE NA DYWANIE.
 • 22.03.2013 o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Zapraszamy.
 • Nasza placwka bdzie organizatorem akcji Zima w Miecie w terminie 28.01 - 08.02.2013 w godzinach 7:30 - 17:00. Zapraszamy!
 • W dniu 18.01.2013 panie Magosia ero i Renata Wolska przygotoway zajcia integracyjne dla grup rewalidacyjnych pod hasem: "Hu, hu, ha, zima wcale nie jest za". Wychowankowie mieli okazj pozna uroki zimy, ale take, wsplnie wspaniale si bawi!
 • 14.01.2013 odbya si zabawa karnawaowa przygotowana przez harcerzy druyny "te Pira" dla wychowankw internatu.
 • 11.01.2013r. o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Serdecznie zapraszamy.
 • 19 grudnia o godzinie 11:00 odbdzie si uroczysta wigilia szkolna. Zapraszamy.
 • 17 grudnia Mikoaj odwiedzi wychowankw grup rewalidacyjnych. Spotkanie z tak uroczym gociem zorganizoway panie: Jola Rogowska, Sylwia ebrowska i Ula Mikielska.
 • 6 grudnia wychowankowie naszej Placwki zostali zaproszeni na spotkanie z Mikoajem w Sali Kongresowej.
 • 29 listopada odbyy si Andrzejki, w ktrych uczestniczyy dzieci z grup rewalidacyjnych.
 • 26 listopada harcerze druyny te Pira zorganizowali dla wszystkich dzieci z internatu imprez andrzejkow Wieczr "Magii i wrb".
 • 23 listopada odbyy si obchody wiatowego Dnia Pluszowego Misia organizowane w grupach rewalidacyjnych przez Magorzat ero i Renat Wolsk
 • 16 listopada 2012r. o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie z rodzicami. Serdecznie zapraszamy.
 • 18 padziernika 2012 odby si coroczny miting sportowy w zaprzyjanionym z nami orodku "Da szans" przy ulicy Gogowej. Nasz placwk reprezentowao 8 wychowankw w konkurencjach lekkoatletycznych takich jak: biegach, skokach, rzutach. Nasi reprezentanci oprcz wysokich wynikw i zaszczytnych miejsc mieli okazje do wietnej zabawy i integracji w bardzo przyjemnej atmosferze ssiedzkiego orodka. Dzikujemy za zaproszenie!
 • W ostatnim tygodniu wrzenia codziennie w szkole odbyway si wsplne zajcia dla wszystkich klas pt. Jesie dary niesie. Kady dzie obfitowa w mas atrakcji np. dzieci wykonyway samodzielnie soki i przeciery z rnych owocw, pieky dyni i ziemniaki, robiy przerne saatki z warzyw, kisiy kapust, wykonyway ciekawe prace plastyczne np. na koszulkach, odbyway si take zawody sportowe i recytatorskie. Wszyscy uczniowie rwnie z grup rewalidacyjnych aktywnie i radonie uczestniczyli w tych wydarzeniach. W padzierniku rozpoczy si, dla uczniw klas gimnazjalnych, warsztaty cyrkowe przygotowujce ich do pokazu rnorodnych sztuczek cyrkowych.
 • 12 padziernika odbyy si uroczystoci z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w czasie ktrych pasowano na uczniw wszystkie nowoprzyjte dzieci.
 • 14.09.2012 o godzinie 16:30 odbdzie si zebranie. Zapraszamy wszystkich rodzicw.
 • Rok szkolny 2011-2012

 • List Pierwszej Damy z okazji uroczystoci 45-lecia Zespou Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Warszawie
 • W dniu 31 maja 2012 roku obchodzi bdziemy 45-lecie istnienia naszej placwki. Z tej okazji zorganizowany zostanie piknik zaszczycony obecnoci przedstawicieli wadz i goci reprezentujcych rne rodowiska. Zaproszenie
 • 3 kwietnia odbya si uroczysto zwizana z zwyczajami wielkanocnymi.
 • 8 marca odby si quiz dotyczcy wybitnych kobiet.
 • 17 lutego 2012 r. planujemy zorganizowanie "dnia otwartego". Szczeglnie serdecznie zapraszamy rodzicw dzieci koczcych edukacj przedszkoln, ktrzy byliby zainteresowani nauk dzieci w naszej szkole oraz rodzicw dzieci koczcych gimnazjum, ktrzy byliby zainteresowani dalszym ksztaceniem dzieci w szkole przysposabiajcej do pracy.
 • 14 lutego 2012 odby si bal z okazji Dnia witego Walentego. Nauczyciele i dzieci wymienili si yczeniami (walentynkami) na przygotowanych wczeniej kartkach.
 • W dniu 6.02.2012 r. odby si bal karnawaowy. Wszyscy, co wida na zdjciach bawili si wietnie.
 • 20 grudnia 2011 r. zorganizowano uroczyst wigili szkoln, z udziaem zaproszonych goci. By opatek, wsplne koldowanie, oczywicie Mikoaj przynis dzieciom prezenty.
 • 5 grudnia harcerze razem z wychowankami internatu uczestniczyli w spotkaniu z Mikoajem, kady dosta drobny, sodki upominek i mg zrobi sobie zdjcie z Mikoajem przy choince.
 • 28 listopada harcerze z druyny "te Pira" zapraszaj wszystkich wychowankw z internatu na magiczny wieczr andrzejkowy z laniem wosku i ciekawymi wrbami oraz sodkim poczstunkiem.
 • 10 listopada odby si Apel z okazji Dnia Niepodlegoci, podczas ktrego piewalimy pieni patriotyczne, uczniowie klas przysposabiajcych do pracy oczytali wiersze i wykonali gazetk tematyczn.Wykonalimy przepikne kwiaty z krepiny.
 • Z okazji Andrzejek odbyo si cyrkowe przedstawienie, w ktrym uczestniczyy dzieci, po przedstawieniu i konkursach zorganizowana zostaa huczna zabawa andrzejkowa
 • W padzierniku obchodzilimy Dzie Papieski. Wykonalimy tematyczn gazetk, piewalimy pie Barka, uczestniczylimy w quizach z ciekawostkami z ycia Jana Pawa II i rozwizywalimy krzywki zwizane z tematyk Dnia Papieskiego.
 • We wrzeniu odby si Piknik jesienny z warsztatami kulinarnymi i tacami integracyjnymi. Uczniowie wykonywali prace plastyczne z darw jesieni oraz brali udzia w licznych konkursach. W Pikniku uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej Placwki.
 • Rok szkolny 2010-2011.

 • W czerwcu z okazji Dnia Dziecka nasi uczniowie wzili udzia w piknikach integracyjnych w szkoach przy ulicy Paska i Elektoralnej. W naszej placwce zorganizowalimy natomiast piknik z okazji Dni Europejskich, hucznie celebrowalimy dni: Grecji, Niemiec i Wgier.
 • Nasi uczniowie wzili udzia, otrzymujc nagrody i wyrnienia, w nastpujcych konkursach:
   Drugie ycie butelki
   Najpikniejsze zaktki stolicy
   Turysta na szlaku
   Album o Warszawie
   Symbol naszego regionu
   Ksieczka promujca wiersze niepenosprawnych
   Midzyszkolna olimpiada wiedzy na temat stolicy (Moje miasto).

 • Wystpowalimy w Teatrze "Kamienica" w ramach twrczoci niepenosprawnych.
 • Wzilimy udzia w Targach edukacyjnych w Paacu Kultury i Nauki "Perspektywy 2011"..
 • W czerwcu zostanie zorganizowany Piknik podsumowujcy rok szkolny w internacie.
 • W czerwcu Harcerze i Zuchy odebray nagrody i wyrnienia na uroczystoci podsumowania Festiwalu Twrczoci Artystycznej Druyn NS, ktra odbya si w Centrum Promocji Kultury na ul.Podskarbiskiej.
 • W czerwcu odbyy si Dni Europejskie, w czasie ktrych promowalimy kraje Unii Europejskiej.
 • Od 9 do 20 maja uczniowie naszej Placwki uczestniczyli w wyjedzie na Zielon Szko do Zakopanego, obfitujcym w liczne i ciekawe wycieczki oraz penym niezapomnianych wrae.
 • W maju harcerze i zuchy bray udzia w Przegldzie Festiwalu Artystycznego Druyn Nieprzetartego Szlaku uczestniczc w licznych konkursach i prezentujc swj wystp wokalny.
 • W kwietniu wsplnie celebrowalimy wita wielkanocne. Odbyy si dwa apele powicone beatyfikacji Jana Pawa II, piewalimy jego ulubione pieni oraz prbowalimy pysznych kremwek upieczonych przez naszych uczniw.
 • W drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011 kontynuowalimy program "Pi porcji warzyw i owocw"
 • 16.12.2010 Odby si Mazowiecki Turniej Badmintona. Efektem dugotrwaych treningw i zaangaowania w gr, czworo dzieci zdobyo medale: zoty, dwa srebrne i brzowy.
 • 14.12.2010 W ZSS przy ul. Elektoralnej odby si Mikoajkowy Turniej Sportowy, dzieci bray udzia w zawodach sportowych rozgrywanych w rnorodnych dyscyplinach.
 • 9.12.2010 Dzieci bray udzia w imprezie z okazji wit Boego Narodzenia "Gwiazdka Mokotowska" organizowanej przez Miasto St. Warszaw. Aktywnie uczestniczyy w grach i zabawach sportowych z udziaem wolontariuszy. Impreza zakoczya si poczstunkiem i wrczeniem prezentw od witego Mikoaja.
 • W listopadzie zostaa zorganizowana zabawa Andrzejkowa. Harcerze druyny "te Pira" zaprosili wychowankw internatu na Wieczr magii i wrb.
 • Od kilku lat dzieci z naszego zespou uczestnicz w treningach bowlingowych w centrum rozrywki Hula Kula w Sadybie Best Mall.
 • Jak w poprzednich latach, take i w tym roku szkolnym 2010/2011 organizowane s w kadym miesicu apele szkolne o rnorodnej tematyce. W ramach tematyki tegorocznej rozpoczlimy dwie akcje: "Caa Polska czyta dzieciom", "Pi porcji warzyw" - program prozdrowotny.
 • Rok szkolny 2009-2010

 • W maju odby sie wyjazd na Zielon Szko do Rymanowa Zdroju, w ktrym uczestniczyy dzieci ze szkoy i internatu.
 • 15 kwietnia uczniowie pojechali do Belwederu , gdzie poegnali ostatniego prezydenta na uchodstwie - Ryszarda Kaczorowskiego , ktry zgin w katastrofie lotniczej pod Smoleskiem.
 • 13 kwietnia uczniowie naszej szkoy wyszli na tras konduktu , w ktrym jechaa trumna z ciaem prezydentowej Marii Kaczyskiej, oddajc hod tragicznie zmarej w katastrofie lotniczej pod Smoleskiem.
 • W dniu dzisiejszym 12.04.2010r. zajcia szkolne rozpoczy si apelem powiconym ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleskiem, w ktrej zgin Prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyski z maonk Mari Kaczysk oraz wani przedstawiciele wadz i instytucji pastwowych. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy uczcili minut ciszy pami tragicznie zmarych.
 • W kwietniu klasy przysposabiajce do pracy byy na wycieczce w Muzeum Wojska Polskego. Obejrzelimy stae eksopzycje oraz czasow wystaw o samurajach.
  W ramach edukacji ekologicznej odwiedzielimy wystaw Przybysze z Planety WEEE w centrum handlowym Reduta. Obejrzelimy eksponaty robotw wykonanych przez uczniw polskich szk z elementw zepsutego sprztu elektronicznego i elektrycznego
 • W marcu bylimy na wystawie Interaktywny Plac Zabaw w warszawskiej Zachcie. Mielimy okazj uczestniczy w zabawach sensomotorycznych.
  Podczas Targw Edukacyjnych EXPO XXI-2009 uczniowie klas przysposabiajcych do pracy promowali nasz placwk rozdajc ulotki i plakaty informacyjne. Mieli okazj zapona si z prezentacjami jakie przedstawiali uczniowie innych szk.
 • 17 grudnia odbdzie si uroczysta Wigilia z licznymi atrakcjami i wsplnym koldowaniem.
 • W dniach 26 XI - 6 XII grupa uczniw wyjechaa do Zakopanego na obz rehabilitacyjny.
 • 26 listopada harcerze i zuchy uczestniczyli w imprezie Andrzejkowej Wieczr Magii i Wrb w Midzylesiu organizowanej przez Hufiec Praga Poudnie
 • 18 listopada nasi uczniowie wzili udzia w sztafecie wiatowegp Biegu z Pochodni Strzegcych Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych. Uroczysto odbya sie na Torwarze, w trakcie ktrej wychowankowie uczestniczyli w festynie sportowo-rekreacyjnym i koncercie zespou Feel.
 • Nowy rok szkolny zaczlimy od wizyty w ZOO i w Cyrku Zalewskim.
 • Rok szkolny 2008-2009

 • Z inicjatywy wychowawcw internatu i nauczycieli powstaa druyna harcerska "te Pira" i gromada zuchowa "Wesoe Krasnoludki". Zbirki harcerskie w roku szkolnym 2008/2009 odbywaj si w internacie w kady poniedziaek w godzinach 18 - 19:30 a zbirki zuchowe we wtorki.
 • 27 padziernika 2008r. harcerze pojad na cmentarz powzkowski w ramach akcji "Posprztajmy Dziecice Mogiy"
 • 20 padziernika 2008r. harcerze i zuchy bd uczestniczy w imprezie "wito Pieczonego Ziemniaka" w Midzylesiu.
 • 13 padziernika 2008r. planowana jest wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.
 • 8 padziernika 2008r. wychowankowie uczetsniczyli w imprezie plenerowej zorganizowanej w internacie "Poegnanie Lata".
 • 25 wrzenia - 1 padziernika 2008r. wychowankowie internatu pojechali na integracyjny obz do Rymanowa Zdroju.
 • Rok szkolny 2007-2008

 • 10 czerwca 2008 roku odbdzie si Piknik Integarcyjny promujcy nasz placwk.
 • 4 czerwca 2008 roku harcerze i zuchy z naszego Orodka bd uczestniczyli w podsumowaniu Festiwalu Twrczoci Artystycznej Druyn Nieprzetartego Szlaku. Odbdzie si uroczyste wrczenie nagrd za wykonane prace na Konkurs.
 • 29 maja 2008 roku wystpowalimy w szkole przy ul. Elektoralnej na Midzyszkolnym Przegldzie Maych Form Teatralnych. Nasi uczniowie zagrali Koncert muzyczny.
 • 26 - 30 maja 2008 roku wychowankowie internatu uczestniczyli w "Zielonej Szkole" w Krakowie.
 • 7 maja 2008 roku w Miedzeszynie harcerze i zuchy z naszego Orodka bray udzia w Dniu Sportu ,organizowanym przez Hufiec Praga Poudnie ZHP "Nieprzetartego Szlaku".
 • 2 - 8 maja 2008 roku odby si Europejski Turnirj Piki Nonej Olimpiad Specjalnych w Austrii i Szwajcarii , w ktrym wychowankowie naszego Orodka wzieli udzia.
 • 17 - 25 kwietnia 2008 roku wychowankowie internatu uczestniczyli w "Zielonej Szkole" w Rymanowie Zdroju.
 • 16 kwietnia 2008 roku bralimy udzia w Festiwalu Pieni Religijnej , ktry odby si w mazowieckim Centrum Kultury przy ul. Elektoralnej. Zaprezentowalimy utwory: "Barka" "Rodzina" "wiety, wity"
 • W dniach 27-30 marca 2008 roku odbyy si zimowe Igrzyska Zimowe Olimpiad Specjalnych w Biaymstoku. Sekcj " Muszelka" reprezentowao 7 uczestnikw ywiarzy szybkich. Spord zotych medalistwlosowano reprezentantw Polski na XII wiatowe Igrzyska Olimpiad Idaho - USA luty 2009. Sekcj "Muszelka" reprezentowa bdzie na dystansach 500, 700 i 1000m Daniel Nurek.
 • 01.02.2008 r. o godz.14:30 odbdzie si Szkoleniowa Rada Pedagogiczna nt. "BHP"
 • 29.02.2008 r. w godz.14:30 - 19:00 odbdzie si Szkoleniowa Rada Pedagogiczna nt. "Problematyka pracy koordynatora - specyficzne sytuacje stanowice zagroenia dla bezpieczestwa szkoy i uczniw"
 • W naszym Orodku rozpocza si "Akcja karmnik" i zosta ogoszony konkurs na najbardziej pomysow "Jadodajni dla ptakw". Rozstrzygnicie konkursu odbdzie si 31.01.2008 r. Koordynatorzy akcji p. Agata Dunaj, p. Beata Banasiak, p. Magorzata Grska, p. Pawe Kaczyski, p. Henryk Koprowicz
 • 22.01.2008 r. odby si Bal Karnawaowy zorganizowany w inetrnacie o godz.18:00. Zapraszamy do galerii zdj.
 • 18.01.2008 r. godz. 15.30 odbdzie si Pedagogiczna rada szkoleniowa "Wybrane metody i techniki pracy z uczniami niepenosprawnymi" prowadz p. Lidia Klaro-Celej, p. Danuta Torbicz, p. Beata Banasiak, p. Witold Winnicki
 • 17.01.2008 r. odby si apel z okazji Wyzwolenia Warszawy - prowadzenie p. Agnieszka Stanek, p. Ewa Rotkiewicz
 • W dniach 2 - 11. X . 2007 r. odbyy si XII wiatowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Szanghaju , w ktrych uczestniczy nasz wychowanek Andrzej Strzyewski. Reprezentacja Polska skadaa si z 98 osb, w tym 69 zawodnikw z 15 dyscyplin sportu. W dniach 3 - 10 padziernika , w Goadian Bowling Hall odbyy si zmagania bowlingowe. Na 28 torach olbrzymiego kompleksu sportowo - rekreacyjnego rywalizowao ze sob 281 zawodnikw z 41 krajw. Wrd nich by nasz Andrzej. Podczas gry pojedyczej Andrzej tak uparcie walczy o zoty medal , e zachwyci Timothy ego Shrivera ,ktry sta przy jego torze i oklaskiwa do koca gier. Zapraszamy do obejrzenia zdj w dziale Sukcesy sportowe.

 •